RING OSS - 08-124 202 54

Laddboxar Stockholm

RING OSS - 08-124 202 54

Laddboxar

Allt fler väljer bort fossildrivna bilar till förmån för elbilar. Att köra elbil är ett sätt att minska sina utsläpp och därmed ett mer klimatsmart sätt att ta sig fram jämfört med bensin- eller dieselbil. Vi installerar laddboxar i Stockholm så att alla nya elbilsägare kan ladda sina fordon på ett snabbt och säkert sätt. Kontakta oss idag så berättar vi mer om hur vi installerar laddboxar i Stockholm.

Laddboxar i Stockholm är framtiden

Om Sverige ska nå uppsatta klimatmål krävs att vi minskar våra utsläpp. Därför är elbilar och laddboxar i Stockholm en del av framtidens transportinfrastruktur.

Att köra en eldriven bil har även många andra fördelar:

  • Elbilar är tysta. Körupplevelsen blir trevligare när det är lättare att lyssna på musik, e-böcker, eller podcasts, och dessutom minskar trafikbullret i städerna när fler kör elbil. Win-win!
  • Elbilar är billiga i drift tack vare att el är ett biligare bränsle än bensin och diesel. Elbilen kräver även mindre underhåll, och servicen bli enklare, tack vare att den har färre rörliga delar.
  • Det är smidigt att slippa ta sig till en mack för att tanka. Du kan ladda din bil i garaget under natten med en av våra laddboxar i Stockholm.

Skattereduktion för laddboxar i Stockholm

Sveriges riksdag vill få fler att satsa på miljövänlig teknik, så som laddboxar i Stockholm. Den 25 november 2020 bestämde de därför att en rad olika stöd till privatpersoner, bland annat för solcellssystem och laddningspunkter till elfordon, skulle göras om till en skattereduktion för installation av grön teknik.

Det nya avdraget började gälla den 1 januari 2021 och innebär att du kan få skattereduktion med 50 procent av kostnaden för arbete och material när du anlitar oss för att installera laddboxar i Stockholm. Maxbeloppet är 50 000 kronor per person och år. Vi underlättar för dig genom att dra av skatteavdraget direkt på din faktura.